มูลนิธิยุวพัฒน์นิเทศน์เรื่องโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ต้อนรับคณะนิเทศน์อาสา จากมูลนิธิยุวพัฒน์ โดยนิเทศก์เกี่ยวกับโครงงานโรงเรียนคุณธรรม

>> รูปกิจกรรม <<