ตัดแต่งกิ่งต้นจามจุรี ซึ่งอยู่บริเวณริมรั้วของโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและชุมชน

นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลตัดแต่งกิ่งต้นจามจุรี ซึ่งอยู่บริเวณริมรั้วของโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและชุมชน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 328 - ผู้เข้าชมวันนี้ : 1