เปิดการเรียนการสอนตามปกติ

เปิดการเรียนการสอนตามปกติ พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ควบคู่กันไปกับมาตรการของโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 422 - ผู้เข้าชมวันนี้ : 3