แจ้งประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 595 - ผู้เข้าชมวันนี้ : 3