โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฏ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียน

โรงเรียนวัดสารนรถธรรมาราม นำโดย นายวิสาขา หน่ายหนีชั่ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม พร้อมด้วย นางสาวภาณุมาศ ไชยเชษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม และคณะครูโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฏ จ.อุบลราชธานี จำนวน 55 คน 

เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ การบริหารจัดการโรงเรียน โรงเรียนคุณธรรม และการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 677 - ผู้เข้าชมวันนี้ : 1