ปิดกรณีเหตุพิเศษ 28-30 ธ.ค.63

  • โรงเรียนปิดกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2563 และเปิดทำการสอนวันที่ 4 มกราคม 2564
  • ในบัญชีเรียกชื่อ ขอให้เวลาเรียน ในวันที่ 9 ม.ค., 27 ก.พ. และ 3 เม.ย.
  • โรงเรียนเปิดสอนชดเชยจริง (นักเรียนมาจริง) วันที่ 9, 23 ,30 ม.ค. 64 
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 682 - ผู้เข้าชมวันนี้ : 2