กีฬาสี ปี 63

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จัดกิจกรรม “กีฬาสี ปี 63” ขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป็นโปรแกรมการแข่งขันกีฬาของระดับชั้นอนุบาล และกีฬาประเภท ฟุตซอล กองเชียร์ ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 680 - ผู้เข้าชมวันนี้ : 2