ค่ายอบรมวิชาวิทยาการคำนวณ

เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล นำโดย นายสาคร เจริญกัลป์ ประธานเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและคณะครูในเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล จัดกิจกรรม “ค่ายอบรมวิชาวิทยาการคำนวณ” โดยมี นายจรัญ หวานคำ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าอบรม จำนวน 54 คน

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาวิทยาการคำนวณ พร้อมทั้งมีการแจกเกียรติบัตรการแข่งขัน ROV จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 961 - ผู้เข้าชมวันนี้ : 5