วันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

 นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม พร้อมด้วย นายวิสาขะ หน่ายหนีชั่ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม , นางสาวภาณุมาศ ไชยเชษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม , ครูสุเมธ เสน่ห์, ครูเฉลิมพันธ์ สีอ่อน , ครูอัมรินทร์ พานิชการและ ครูกฤษฎา ปัดชา พร้อมด้วยลูกเสือและเนตรนารีสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

เข้าร่วม “งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา อ.แกลง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 822 - ผู้เข้าชมวันนี้ : 1