อบรมหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาการสอน

อบรมหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาการสอน โดยมีวิทยากรจาก มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร เพื่อให้คณะครูได้นำความรู้เกี่ยวกับการเจริญสมาธิ มาพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนานักเรียน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดสารนาถธรรมาราม

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำคณะผู้บริหาร คณครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จำนวน 54 คน

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 436 - ผู้เข้าชมวันนี้ : 1