ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ป.3-ป.6

นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง, ผู้บริหารและครู เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 433 - ผู้เข้าชมวันนี้ : 2