ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ สวนเสือศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน นักเรียนได้มีโอกาสรู้จักซึ่งกันและกัน ได้มีประสบการณ์ทางสังคม เกิดการเรียนรู้ในเรื่องราวของระบบนิเวศและสิ่งรอบตัว เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 412 - ผู้เข้าชมวันนี้ : 1