สมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จัดกิจกรรมอบรม “สมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต” ให้กับระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และอนุบาลปีที่ 2 เพื่อฝึกให้นักเรียนระดับอนุบาลเกิดสมาธิ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 9 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 242 - ผู้เข้าชมวันนี้ : 2