ทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล

ทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน นักเรียนได้มีโอกาสรู้จักซึ่งกันและกัน ได้มีประสบการณ์ทางสังคม เกิดการเรียนรู้ในเรื่องราวของระบบนิเวศและสิ่งรอบตัว ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 603 - ผู้เข้าชมวันนี้ : 3