อบรมสมาธิระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3

อบรมสมาธิระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3โดยมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินุธโร สาขา 160 วัดสารนาถธรรมาราม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 210 - ผู้เข้าชมวันนี้ : 2