อบรมครูแกนนำตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม

โครงการโรงเรียนคุณธรรมเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมผ่านโครงงานคุณธรรม (Moral Project) ในการเรียนรู้และปฏิบัติจริงของครู ผู้บริหาโดยการให้คำปรึกษาครูแกนนำ และผู้บริหารโรงเรียน เพื่อผลักดันให้โครงงานประสบความสำเร็จ สามารถลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ สร้างวินัยและความรับผิดชอบให้เกิดขึ้น นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีตามที่โรงเรียนต้องการ

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 271 - ผู้เข้าชมวันนี้ : 1