ระบบตรวจสอบผลการเรียน (SMS)

เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทางโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ได้จัดทำระบบตรวจสอบผลการเรียน (SMS) เพื่อลดความเสี่ยงของโรคระบาดโควิด 19 ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดทำระบบตรวจสอบผลการเรียน (SMS) ดังกล่าว

นักเรียนและผู้ปกครอง สามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนได้ทันที โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของนักเรียน และ ปี เดือน วัน (25510822) (8หลัก) เป็นรหัสผ่าน

>> ระบบตรวจสอบผลการเรียน (SMS) <<

ในวันที่27 มีนาคม 2563. ถ้าผู้ปกครองสะดวกมารับผลการเรียนโดยตรง สามารถมารับผลการเรียนได้ตั้งแต่เวลา8.00 – 9.30 น. ที่ครูประจำชั้น
ถ้าผู้ปกครองไม่สะดวกก็สามารถเปิดระบบตรวจสอบผลการเรียน(SMS) ได้ ส่วนผลการเรียนสามารถมารับได้ตอนเปิดเทอมค่ะ