วันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามนำโดย นายสาคร เจริยกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามและคณะครูได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวัน ” รักต้นไม้ ประจำปีของชาติ ” โดยปลูกต้นทองอุไร จำนวน 20 ต้น ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

>> รูปกิจกรรม <<