วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม พร้อม ครูเฉลิมพันธ์ สีอ่อน ครูโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เข้าร่วมพิธีงานวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงวันสถาปนาวันลูกเสือไทย ณ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา จ.ระยอง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

>> รูปกิจกรรม <<