วันเด็กแห่งชาติ 63

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป โดยมีกิจกรรม การแสดงบนเวทีของแต่ละสายชั้น และ มีการแจกรางวัลเพื่อให้นักเรียนทุกคน

>> รูปกิจกรรม <<