วิ่งเพื่อน้อง มูลนิธินักเรียนยากจนอำเภอแกลง

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม พร้อมคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อน้องกับมูลนิธินักเรียนยากจนอำเภอแกลง เพื่อหาทุนสนับสนุนการจัดการเรียนของนักเรียนในอำเภอแกลง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านตากาแฟ จ.ระยอง

>> รูปกิจกรรม <<