สอบ Pre O-NET

นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จัดการทดสอบ Pre O-NET เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการสอบ O-NET

>> รูปกิจกรรม <<