เปิดรับสมัครคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 เลือกตั้งวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เกณฑ์การรับสมัคร

  • มีสมาชิกจำนวน 10 คน
  • เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5
  • มีความเสียสละ มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อส่วนรวม
  • มีความประพฤติดี เหมาะสมกับความเป็นผู้นำ

ปิดรับตั้งแต่วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2564

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือรับใบสมัครได้ที่ ห้องสภานักเรียน หรือคุณครูอัมรินทร์ พานิชการ

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 155 - ผู้เข้าชมวันนี้ : 1