โรงเรียนคุณธรรม “ค่ายยุวชนคนคุณธรรม”

กิจกรรม อบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม “ค่ายยุวชนคนคุณธรรม” ให้กับนักเรียนแกนนำตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องเรียนจำนวน 52 คน เพื่อให้นักเรียนได้เป็นแกนนำเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆ นักเรียนในห้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติของโรงเรียนคุณธรรม

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 195 - ผู้เข้าชมวันนี้ : 1