ค่ายสะเต็มศึกษา (Stem Education)

ค่าย Stem Education ให้แก่นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้เรียนรู้ในด้านต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ การทดลองในด้านต่างๆ ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 341 - ผู้เข้าชมวันนี้ : 2