eSport เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม พร้อม ครูสุเมธ เสน่ห์ และ ครูณัฐพล กล้าหาญ และ ครูอัมรินทร์ พานิชการ ครูโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำ นักเรียนเข้าแข่งขัน ROV รุ่น Normal และ รุ่น Tournament ในระดับเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล ซึ่งทางโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ได้รางวัลชนะเลิศทั้ง รุ่น Normal และ รุ่น Tournament เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

รุ่น Normal
รุ่น Tournament

รุ่น Normal Mod (รางวัลชนะเลิศ)
เด็กชายดินัยพงษ์ คงคำ
เด็กชายบวรพล พุทธวารินทร์
เด็กชายพงศธร ทองกำเนิด
เด็ดชายวรัญญู ป้องหา
เด็กชายณัฐกร เคราะห์ดี
รุ่น Tournament Mod (รางวัลชนะเลิศ)
เด็กชายสา วนวิสา
เด็กชายณัฐวุฒิ สินปรุ
เด็กชายณฐกร อุบลรัตน์
เด็กชายพุฒิพงศ์ เเสงเพ็ชร
เด็กชายเลิศพิพัฒน์ รัตนวิจิตร
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 204 - ผู้เข้าชมวันนี้ : 1