สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เชิญเป็นวิทยากร การจักการเรียนการสอนวิทยการคำนวณ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เชิญเป็นวิทยากร การจักการเรียนการสอนวิทยการคำนวณ ให้กับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

>> รูปกิจกรรม <<