ห้องสมุดเคลื่อนที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ร่วมกับ กศน.อำเภอแกลง จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ให้กับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 371 คน เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการรักการอ่าน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

>> รูปกิจกรรม <<