อสม. สารนารถคัดกรองเบาหวาน

อสม.สารนารถ คัดกรองเบาหวานให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบเบาหวาน ความดัน ของคณะครูโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

>> รูปกิจกรรม <<