เทศบาลหนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

เทศบาลหนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ในการจัดการเรียนการสอนต้านทุจริตศึกษา วิทยาการคำนวณ และการจัดการโรงเรียนคุณธรรม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562

>> รูปกิจกรรม <<