เลือกตั้งสภานักเรียน 62

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

>> รูปกิจกรรม <<