เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของนม โดย บริษัทดัชมิล

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำโดย นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมจัดกิจกรรมกับบริษัทดัชมิล ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของนม จากพี่ๆ บริษัทดัชมิล เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

>> รูปกิจกรรม <<