แบบฟอร์มการสมัครเข้าเรียนระบบออนไลน์

ด้วยสถานการณ์ COVID19 ทางโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามได้รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ตามลิงค์ด้านล่าง

>> รับนักเรียนออนไลน์ <<

แบบฟอร์มการสมัครเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ ในการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
1.ข้อมูลเบื้องต้น
2.ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
3.รายละเอียดนักเรียน
4.สุขภาพ
5.ครอบครัว

ทั้งนี้ ผู้กรอกข้อมูลจำเป็นต้องมี อีเมล ระบบสมัครเข้าเรียนจะส่งข้อมูลการสมัคร และให้นำมาในวันเปิดภาคเรียน