โครงการอบรมตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมโครงการอบรมตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

>> รูปกิจกรรม <<