โรงเรียนบ้านมะเกลือ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 และกลุ่มโรงเรียนบ้านหนองฉาง สพป.อุทัยธานีเขต 2 เข้ามาศึกษาดูงาน

โรงเรียนบ้านมะเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 และกลุ่มโรงเรียนบ้านหนองฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 ได้เข้ามาศึกษาดูงานในเรื่องโรงเรียนคุณธรรม หลักสูตรต้านทุจริต และการเรียนการสอนในวิชาวิทยาการคำนวณ

>> รูปกิจกรรม <<