นักเรียนโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามคว้ารางวัลมากมายในงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 71

เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองอันดับ 1 จำนวน 4 กิจกรรม รองชนะเลิศ เหรียญทองอันดับ 1 จำนวน 4 กิจกรรม รองชนะเลิศ เหรียญทองอันดับ 2 จำนวน 3 กิจกรรม และเหรียญทองอันดับที่ 5 จำนวน 3 กิจกรรม รวม 15 กิจกรรม ดังนี้

 • ชนะเลิศ เหรียญทองอันดับ 1
  • สวดถาดแบบแห้ง ป.4-6
  • เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3
  • วาดภาพระบายสี ป.1-3
  • จิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-3
 • รองชนะเลิศ เหรียญทองอันดับ 1
  • เขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-6
  • ประติมากรรม ป.4-6
  • จิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-6
  • หุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-6
 • รองชนะเลิศ เหรียญทองอันดับ 2
  • ทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ป.4-6
  • ทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6
  • พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6
 • เหรียญทอง อันดับที่ 5
  • โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-6
  • วาดภาพระบายสี ป.4-6
  • สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3
 • เหรียญทอง อันดับที่ 7
  • เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-6

ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลมาจากความตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักของนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และผู้บริหารโรงเรียน ที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการแข่งขันในระดับต่อไป