นักกีฬาฟุตบอลเยาวชน

ครูกฤษฏา ปัดชา, ครูสุริยา บุตรทศ และครูสุรกฤต ทับทอง นำนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุ 12 ปี ณ จังหวัดระยอง ในชื่อทีมเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล โดยมีนักเรียนโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามที่เข้าร่วมแข่งขันดังนี้:

  • ด.ช.สิทธิกร งามดี (ป.5/1)
  • ด.ช.ณัฐชนน ชวนชื่น (ป.5/2)
  • ด.ช.เรืองรพี แสงกล้า (ป.5/2)
  • ด.ช.กานท์พิพัฒ นวลใย (ป.6/1)
  • ด.ช.ภัคพงษ์ จันทร์มีศรี (ป.6/3)
  • ด.ช.พงศา ทันสุกี (ป.6/4)
  • ด.ช.ดี ยอ (ป.6/5)

นักกีฬาเหล่านี้ได้เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2567 ณ สนามแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน จังหวัดระยอง โดยสามารถคว้ารางวัลที่ 3 มาได้สำเร็จ

การเข้าร่วมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน เช่น น้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนักกีฬาฟุตบอลในจังหวัดระยองอีกด้วย

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักกีฬาและทีมงานทุกคนที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามและเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล!