เปิดภาคเรียน 67 แนะนำนักศึกษาฝึกสอน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ได้ทำการแนะนำนักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยรำไพพรรณี ที่จะเข้ามาช่วยเสริมสร้างการเรียนการสอนในภาคการศึกษานี้ ได้แก่

  • นายณัฐพล นาคตระกูล วิชาเอกคณิตศาสตร์
  • นางสาวพกาวรรณ แก่นน้อย วิชาเอกคณิตศาสตร์
  • นางสาววรวลัญช์ ทองนิล วิชาเอกภาษาไทย

นักศึกษาฝึกสอนทั้งสามท่านนี้จะเข้ามาช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญของตนเอง

ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้โอวาทแก่นักเรียนทุกคน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเรียนรู้ ความมีระเบียบวินัย และความตั้งใจในการศึกษา เพื่อให้ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองและประสบความสำเร็จในอนาคต

ขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขและประสบความสำเร็จในปีการศึกษา 2567 นี้