ลูกเสือ–เนตรนารี ป.4-ป.5
English Camp For Special Class
ภาษาอังกฤษหน้าเสาธง

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ แนะนำตัว และพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆ ให้กับนักเรียนหน้าเสาธง ...

การจัดเรียนรู้ประวัติศาสต์
นายอำเภอแกลงแนะนำงานแอปพลิเคชั่น ThaID

นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอแกลง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น ThaID ...

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ภาษาจีนหน้าเสาธง

กิจกรรม ภาษาจีนหน้าเสาธง โดยให้ตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ...

ลูกเสือ–เนตรนารี ป.4-ป.5
รับย้าย ครูณัฐศิริวรรณ โจทย์จันทร์

ยินดีต้อนรับ ครูณัฐศิริวรรณ โจทย์จันทร์ ตำแหน่งครู ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล ...

previous arrow
next arrow

กิจกรรมโรงเรียน

สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง

ด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

นวัตกรรมต้นแบบ

ตัวอย่างไอคอนเพื่อนำเสนอจุดเด่นองค์กร

ได้รับการรับรองจากสถาบัน

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

สำหรับผู้ใช้งานทุกระดับ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

เสริมสร้างสมรรถนะ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

ดีไซน์ในทุกรายละเอียด

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

อัตลักษณ์ทางชีวภาพ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

พลวัตแห่งการเติบโต

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

สังกัดนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ตั้งอยู่เลขที่ 38 ซอยสารนารถ ถนนสุขุมวิท ตำบลทางเกวียน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110

03-867-1193