ผอ. สพป.ระยอง เขต 2 เข้าตรวจเยียมโรงเรียน
ผอ. สพป.ระยอง เขต 2 เข้าตรวจเยียมโรงเรียน

นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม...

สพป.ระยอง เขต 2 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2565
สพป.ระยอง เขต 2 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2565

คณะนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

เปิดเทอมใหม่ ห่างไกลโควิด 19
เปิดเทอมใหม่ ห่างไกลโควิด 19

เน้นย้ำมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 นักเรียน ไม่ถอดหน้ากากอนามัย ไม่ลืมตรวจ ATK ไม่นั่งติดกัน ลดความเสี่ยงโควิดในโรงเรียน...

previous arrow
next arrow

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
ได้ผ่านมาตรฐาน การประเมินสถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

กิจกรรมของโรงเรียน

คณะศึกษาดูงาน

สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง

ด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

การพัฒนาผู้เรียน

นวัตกรรมต้นแบบ

ตัวอย่างไอคอนเพื่อนำเสนอจุดเด่นองค์กร

ต่อยอดจากงานวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

ได้รับการรับรองจากสถาบัน

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

สำหรับผู้ใช้งานทุกระดับ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

เสริมสร้างสมรรถนะ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

ดีไซน์ในทุกรายละเอียด

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

อัตลักษณ์ทางชีวภาพ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

พลวัตแห่งการเติบโต

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

สังกัดนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ตั้งอยู่เลขที่ 38 ซอยสารนารถ ถนนสุขุมวิท ตำบลทางเกวียน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110

03-867-1193