ขั้นตอนการเปิดดูผลการเรียน ผ่าน มือถือ

การตรวจสอบรายงานผลการเรียนนี้ ไม่ใช่เอกสารฉบับจริง ใบรายงานผลการเรียนฉบับจริง ทางโรงเรียนจะแจ้งให้มารับในภายหลัง

ตรวจสอบรายงานผลการเรียน ปีการศึกษา 2564

กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของนักเรียน แล้วกดค้นหา