นิเทศชั้นเรียน

นิเทศชั้นเรียน

นายวิสาขะ หน่ายหนีชั่ว และนางสาวภาณุมาศ ไชยเชษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ดำเนินกิจกรรมนิเทศชั้นเรียน มุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาการปฏิบัติงานของครูให้มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและคุณภาพการจัดการศึกษา

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 378 - ผู้เข้าชมวันนี้ : 1