ค่าย English Camp ห้องเรียนพิเศษ

กิจกรรมโครงการเรียนสนุกกับค่าย English Camp ห้องเรียนพิเศษ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษและการเรียนรู้การสื่อสารจากเจ้าของภาษาแลการจัดกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนเข้าร่วม

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 340 - ผู้เข้าชมวันนี้ : 3