1. เขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
  2. ถนนสุขุมวิท – เขตตำบลวังหว้า 
  3. ถนนบ้านบึง – แกลง 
  4. ถนนหนองกันเกรา – ถนนหนองปรือ
  5. ถนนวงแหวน – ถนนศาลาตาผ่อง 
  6. ถนนมาบใหญ่ – ซอยหนองแตงโม 
  7. ถนนเจริญสุข – ตำบลวังหว้า 
  8. ถนนสารนารถ (ซอย 1-3)