1. เขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง (บ้านเลขที่ 1-204/158)
  2. หมู่ 10 ตำบลทางเกวียน
  3. ถนนสารนารถ (ซอย 1-3)
  4. ถนนบ้านบึง – แกลง 
  5. ถนนหนองกันเกรา
  6. ถนนหนองปรือ
  7. ถนนวงแหวน
  8. ถนนศาลาตาผ่อง 
  9. ถนนมาบใหญ่
  10. ซอยหนองแตงโม
  11. ถนนเจริญสุข ตำบลวังหว้า