เขตบริการ

 1. เขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง (บ้านเลขที่ 1-204/158)
 2. หมู่ 10 ตำบลทางเกวียน
 3. ถนนสารนารถ (ซอย 1-3)
 4. ถนนบ้านบึง – แกลง 
 5. ถนนหนองกันเกรา
 6. ถนนหนองปรือ
 7. ถนนวงแหวน
 8. ถนนศาลาตาผ่อง 
 9. ถนนมาบใหญ่
 10. ซอยหนองแตงโม
 11. ถนนเจริญสุข ตำบลวังหว้า
สนทนากับโรงเรียน