วันลูกเสือแห่งชาติ

วันลูกเสือแห่งชาติ ตัวแทนนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม