ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

  • ระดับชั้นอนุบาล 1
  • ระดับชั้นอนุบาล 2
  • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สมัครได้ ตั้งแต่ 2 มกราคม 2567 เว้นวันหยุดราชการ