ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2567

ในงานนี้ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ได้พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีด้วยความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พิธีเริ่มต้นด้วยการเคารพธงชาติและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นเป็นการอ่านบทถวายพระพรชัยมงคล และการร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงความจงรักภักดี

บรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยความอบอุ่นและศักดิ์สิทธิ์ ทั้งนี้ เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและความรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้แก่คณะครูและนักเรียนทุกคน

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามขอขอบพระคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนที่ร่วมกันทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งขอถวายพระพรให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน