แสดงความยินดีครูสายฝน สังข์ยวน สู่รั้วเหลือง-ดำ

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม แสดงความยินดี คุณครูสายฝน สังข์ยวน สู่รั้วเหลือง-ดำ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ในตำแหน่งพนักงานราชการ วิชาเอกปฐมวัย