ทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล

ทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ได้มีประสบการณ์ทางสังคมรวมกัน มีทักษะกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ณ สวนสัตว์เปิด วีว่าฟอเรสต้า ฟาร์ม จ.จันทบุรี และ อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส จ.ระยอง