ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม นำนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เพื่อให้นักเรียนมีวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ตามนโยบายเร่งรัดการให้วัคซีน HPV ในหญิงไทยอายุ 11-20 ปี ของกระทรวงสาธารณสุข