สอบนักธรรม-ธรรมศึกษา

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จัดกิจกรรม สอบธรรมศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ซึ่งเป็นการ สอบธรรมศึกษา ระดับชั้นโทและระดับชั้นตรี (ประถมศึกษา) เพื่อให้นักเรียนสอบธรรมศึกษา ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์